Kingdom Media Hawai‘i Live Stream of Professor Chang’s Press Conference

Kindgom Media HI

Kingdom Media Hawai‘i will be providing a live stream of Professor Chang’s press conference at the University of Hawai‘i William S. Richardson School of Law. The press conference will begin at 2:00 pm in front of the Law School’s administration building across from the Law Library.

UPDATE: Due to technical difficulties the live streaming was not able to take place. Kingdom Media Hawai‘i, however, did record the press conference and will be playing it on its website.

8 thoughts on “Kingdom Media Hawai‘i Live Stream of Professor Chang’s Press Conference

  1. All state employees ought to be required to watch this press conference!!! Wishful thinking on my part. However, if they did, many will be shocked and awed as well as upset about the potential repercussions of a war crime violation. Education, education, education!!!

  2. Please do not be “Ai Ho’okano” or continue to sit on the fence. If you are a Hawaiian Kingdom national citizen, stand up and have the courage of your convictions. Support Hawaiian Kingdom Restoration and U.S. Deoccupation. Now!

  3. e nana aku i ke kumu e ho’olohe mai me na mea oi loa mai na wa mamua e holomua kakou i keia au ua hiki mai ka wana’ao no ka ho’ola a me ka ho’ala hou e mau ana ka ha’aheo ka ha’aheo o ka nohona ke ola kama’ehu o ka lahui hawaii e ho’a kakou i ka lama kupono no na hulu hawaii e kukulu a’e kakou no ke ea o ka aina me ke aloha me ke ahonui e mau ana ka ha’aheo o ka nohona ka lahu’i pono’ i o na kai ewalu E ONI WALE NO OUKOU AU I KUmU PONO AOLE E PAU

Leave a Reply