2 thoughts on “Dr. Keanu Sai and Professor Federico Lenzerini Celebrate Restoration Day (Lā Hoʻihoʻi)

  1. Aloha Kakahiaka, Dr. Keanu and Dr. Federicio. Hau`oli La Ho`iho`i Ea a me Hau`oli La Ku`o`ko`a!!! May AKUA Bless, Guide and Keep (us) ALL safe from ALL harm.
    Me ke Aloha Poina`ole, the Kupau Family from Pukuilua.

Leave a Reply